مرکز همایش های کاوش

 

معتبرترین همایش های کشور را از ما بخواهید

www.icnf.ir

 

آمار بازدید

افراد آنلاین: 1

بازدید امروز : 0

بازديد دیروز : 2

کل بازدید : 571792

برگزاری مصاحبه دکتری ۹۶ دانشگاه منابع طبیعی ساری در دهه دوم تیر ماه

تاریخ ثبت: 2 سال پیش

اطلاعیه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در خصوص زمان برگزاری و مدارک لازم جهت شرکت در مرحله ارزیابی تخصصی دکتری ۹۶ این دانشگاه منتشر شد.

به گزارش دانشجو (Daneshjoo.info)، مطابق اطلاعیه منتشره از سوی این دانشگاه، داوطلبان شرکت کننده در مرحله اول آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول (سنجش علمی) توسط سامان سنجش آموزش کشور صادر شده است در صورت داشتن حد نصاب های اعلام شده از تاریخ ۹ خرداد ۹۶  لغایت ۲۰ خرداد ۹۶ با مراجعه به سایت معاونت آموزشی دانشگاه به نشانی: http://edu.sanru.ac.ir و یا لینک http://edu.sanru.ac.ir/?part=news&inc=news&id=463 نسبت به ثبت نام برای مصاحبه و ارزیابی تخصصی اقدام نمایند.

بدیهی است داوطلبانی می توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته محل به دانشگاه درخواست ارائه نمایند که نمره کل مندرج در کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶ آنها در رشته امتحانی مربوطه مساوی یا بالاتر از حد نصاب مندرج در جدول شماره (۱) باشد.
مدارک مورد نیاز برای بارگزاری در نام نویسی اولیه مصاحبه:
1. فایل اسکن عکس پرسنلی
2. فایل اسکن فیش واریزی

نکات بسیار مهم:
1. متقاضیانی که مدارکی غیر ازموارد خواسته شده (فیش بانکی و عکس پرسنلی) در نام نویسی اپلود کنند از لیست مصاحبه حذف خواهند شد.
2. متقاضیانی که فرایند نام نویسی را به انتها می رسانند لازم است از صفحه کد رهگیری پرینت تهیه کرده ودرروز مصاحبه ارایه نمایند.
3. متقاضیان از ثبت نام بیش از یک بار جدا خودداری نمایند. در صورتیکه کد رهگیری دریافت کرده اید نام نویسی شما قطعی شده است.
4. تاریخ دقیق مصاحبه افراد نام نویسی شده بسته به تعداد ثبت نام کنندگان جهت  برقراری نظم و جلو گیری از اتلاف وقت مراجعین پس از اتمام نام نویسی حداقل یک هفته قبل از ده تیر ۹۶ اطلاع رسانی خواهد شد.
5. در خصوص تداخل زمانی مصاحبه برخی افراد متقاضی با سایر دانشگاه ها پس از بررسی و ارائه مستندات کافی در خصوص تداخل و ارسال درخواست کتبی  متقاضی به مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه تصمیم گیری بعمل خواهد آمد.

جدول شماره (۱): کد رشته‌محل‌های مورد پذیرش دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری وحد نصابهای اعلامی برای ورود به مرحله ارزیابی تخصصی

کدرشته امتحانی نام رشته امتحانی کد دوره نام دوره ظرفیت حد نصاب نمره کل محل تحصیل تاریخ مصاحبه
۴۸۲۹ ژنتیک وبه نژادی گیاه ۱ روزانه ۳ ۲۷۸۱ دانشگاه­علوم کشاورزی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۴۸۴۲ ژنتیک وبه نژادی گیاه ۷ پردیس خودگردان ۳ ۱ دانشگاه­علوم کشاورزی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۴۸۶۲ زراعت ۱ روزانه ۴ ۳۹۸۵ دانشگاه­علوم کشاورزی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۴۹۸۶ بیماری شناسی گیاهی ۱ روزانه ۳ ۲۴۰۹ دانشگاه­علوم کشاورزی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۴۶۵۴  مدیریت حاصلخیزی­وزیست فناوری خاک­ ۱ روزانه ۴ ۱۷۹۲ دانشگاه­علوم کشاورزی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۴۵۷۳ علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی ۱ روزانه ۳ ۳۷۸۲ دانشگاه­علوم کشاورزی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۴۶۰۲ علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی   پردیس خودگردان ۳ ۱   ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۴۶۱۰ مهندسی اقتصاد کشاورزی -اقتصاد تولید ومدیریت واحد های  کشاورزی ۱ روزانه ۱ ۳۴۷۵ دانشگاه­علوم کشاورزی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۴۶۲۸ مهندسی اقتصاد کشاورزی -اقتصاد تولید ومدیریت واحد های  کشاورزی ۷ پردیس خودگردان ۱ ۱ دانشگاه علوم کشاورزی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۴۶۱۲ مهندسی اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی ۱ روزانه ۱ ۳۴۷۵ دانشگاه­علوم کشاورزی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۴۶۲۹ مهندسی اقتصاد کشاورزی-بازاریابی محصولات کشاورزی ۷ پردیس خودگردان ۱ ۱ دانشگاه علوم کشاورزی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۴۷۶۰ علوم ومهندسی آب-   آبیاری وزهکشی ۱ روزانه ۳ ۲۰۶۶ دانشگاه­علوم کشاورزی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۴۷۸۳   علوم ومهندسی آب -سازه های آبی ۱ روزانه ۳ ۱۹۸۶ دانشگاه­علوم کشاورزی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۵۰۷۱ علوم ومهندسی  مرتع ۱ روزانه ۳ ۳۲۵۷ دانشکده منابع طبیعی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۵۰۰۷ علوم جنگل -جنگل داری ۱ روزانه ۲ ۳۴۳۴ دانشکده منابع طبیعی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۵۰۲۲  علوم جنگل -مهندسی جنگل ۱ روزانه ۲ ۳ دانشکده منابع طبیعی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۵۰۹۲ علوم ومهندسی آبخیزداری گرایش – آب ۱ روزانه ۳ ۴۲۴۴ دانشکده منابع طبیعی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۵۱۱۳ علوم ومهندسی آبخیزداری گرایش – آب ۷ پردیس خودگردان ۳ ۱ دانشکده منابع طبیعی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۵۰۹۹ علوم ومهندسی آبخیزداری گرایش –  زمین ۱ روزانه ۳ ۳۹۵۵ دانشکده منابع طبیعی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۵۱۱۵ علوم ومهندسی آبخیزداری گرایش –  زمین ۷ پردیس خودگردان ۳ ۱ دانشکده منابع طبیعی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۴۶۳۹ صنایع خمیر وکاغذ ۱ روزانه   ۸۵۳ دانشکده منابع طبیعی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۵۰۳۸ تکثیر وپرورش آبزیان ۱ روزانه ۳ ۳۳۶۴ دانشگاه­علوم کشاورزی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۵۰۵۱ تکثیر وپرورش آبزیان ۷ پردیس خودگردان ۳ ۱ دانشگاه علوم کشاورزی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۴۷۰۴ تغذیه دام ۱ روزانه ۳ ۲۸۸۶ دانشگاه علوم کشاورزی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۴۷۱۹ اصلاح نژاد دام ۱ روزانه ۳ ۲۳۱۹ دانشگاه علوم کشاورزی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶
۴۷۴۶ اصلاح نژاد دام ۷ پردیس خودگردان ۳ ۱ دانشگاه علوم کشاورزی ۱۰ الی ۱۴ تیرماه ۹۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدارک موردنیازجهت مصاحبه حضوری:

- کپی صفحه کد رهگیری نام نویسی  مصاحبه
- تکمیل فرم شماره ۱ مندرج در این اطلاعیه
- تصویر تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی “به همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی در زمان مصاحبه الزامی است”
- تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶
- تصویر مدرک کارشناسی وکارشناسی ارشد وریزنمرات هر دومقطع

تبصره ۱- آن دسته از داوطلبان که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته می بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.
تبصره ۲- آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ ۹۶/۰۶/۳۱ در مقطع کارشناسی ارشد ویا دکتری حرفه ای فارغ التحصیل خواهند شد، می بایست اصل گواهی تائید شده توسط دانشگاه محل تحصیل ، مربوط به معدل واحد های گذرانده تا تاریخ ۹۵/۱۱/۳۰ را همراه داشته باشند . (فرم شماره ۲ )
- تمامی مدارک اظهار شده در فرم شماره ۱
- فرمهای شماره سه و چهار – مشخصات مقالات چاپ یا پذیرش  شده در مجلات و کنفرانسها
- کپی مقالات چاپ شده یا پذیرش شده در مجلات و کنفرانسها  – مقالات کنفرانسی باید کپی گواهی ارایه نیز ضمیمه شود.
- گواهی  علمی پژوهشی  – آی اس آی – آی اف – جی سی آر  مقالات مجلات باید ضمیمه شود.
- اصل وتصویرفیش بانکی به مبلغ  ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه مصاحبه به شماره حساب ۹۶۸۰۸۳۲۶۰ بانک تجارت شعبه  بلوار خزر ساری کد شعبه ۹۶۸۰ به نام سایر درآمد های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
- تصویر حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی ویا رسمی آزمایشی وزارت علوم تحقیقات وفناوری
-  تصویر صفحه نتیجه ارزشیابی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یک برگ
- تصویر چکیده پایان نامه
- عکس۳*۴ جدید ۲ قطعه
- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد یک
- توصیه نامه از دو نفر از اساتید دوره کارشناسی ارشدبا ذکر آدرس وشماره تماس آنها

شرایط عمومی واختصاصی داوطلبان:
- احراز تمامی شرایط اعلامی دردفترچه های آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶

برنامه ارزیابی تخصصی:
مرحله دوم ارزیابی تخصصی ازمون دکتری ۹۶در دانشگاه علوم کشاورزی ساری فقط به شیوه مصاحبه انجام می گیرد .

ارزیابی سوایق علمی ، پژوهشی وآموزشی داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره دکتری بر اساس نامه شماره ۱۰۸۶۴ مورخ ۹۶/۰۱/۲۹ وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری شامل سه بخش به شرح زیر می باشد.
- آزمون متمرکز (۵۰درصد)
- سوابق آموزشی،پژوهشی وفناوری ۲۰ امتیاز
- آزمون تخصصی یا مصاحبه حداکثر ۳۰امتیاز
 

 


مسئولیت نظرات و دیدگاه های بازدیدکنندگان بر عهده خود ایشان است و لينک های موجود به سایر سايت ها و وبلاگ ها لزوما به معناي تاييد محتواي آنها نمي باشد.
2002-2016 © کلیه حقوق متعلق به سایت اطلاعات علمی دانشجویان ایران به نشانی اینترنتی http://www.daneshjoo.info/ می باشد.  kavoshHamayesh