مرکز همایش های کاوش

 

معتبرترین همایش های کشور را از ما بخواهید

www.icnf.ir

 

آمار بازدید

افراد آنلاین: 1

بازدید امروز : 5

بازديد دیروز : 1

کل بازدید : 571789

انتشار اطلاعیه مصاحبه دکتری ۹۶ دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

تاریخ ثبت: 2 سال پیش

اطلاعیه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در خصوص جزئیات برگزاری مرحله ارزیابی تخصصی آزمون دکتری ۱۳۹۶ این دانشگاه منتشر شد.

به گزارش دانشجو (Daneshjoo.info)، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان جزئیات برگزاری مصاحبه آزمون دکتری ۹۶ را طی اطلاعیه ای اعلام کرد:

با توجه به آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری (Ph. D)، پذیرش دانشجو در این آزمون شامل اجرای فرایند دو مرحله ای خواهد بود که اجرای این مراحل مطابق با آیین نامه ابلاغی شماره ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ و نامه شماره ۴۹۵۲ مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ صورت خواهد گرفت.

در این اطلاعیه آمده است: مرحله اول مربوط به سنجش علمی بوده که برگزاری آزمون آن توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت گرفته است و مرحله دوم آن شامل بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی داوطلبان است که توسط دانشگاههای پذیرنده دانشجو صورت می گیرد.

در راستای اجرای مرحله دوم موارد ذیل را به اطلاع داوطلبان می رساند.

۱- حد نصاب دانشگاه:

داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است و نسبت به انتخاب رشته اقدام نموده اند، در صورت دارا بودن حد نصاب مطابق کارنامه کد رشته محل های انتخابی می توانند با توجه به مفاد این اطلاعیه در تاریخ مقرر برای ارزیابی تخصصی به دانشگاه مراجعه نمایند.

شایان ذکر است حد نصاب لازم برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگر۷۰ درصد و برای داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و مربیان حائز شرایط ۸۰ درصد حد نصاب اعلام شده برای داوطلبان آزاد می باشد که وضعیت آنها در کارنامه درج شده است.

۲- برنامه زمانی ارزیابی تخصصی:

جدول شماره (۱): کدرشته محل‌های مورد پذیرش دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و تاریخ مراجعه حائزین شرایط ورود به مرحله ارزیابی تخصصی (مصاحبه)

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی کد رشته محل نام رشته*گرایش دوره ظرفیت تاریخ مصاحبه
۲۴۰۱ محیط زیست ۴۴۷۰ محیط زیست *امایش محیط زیست روزانه ۳ ۲۲ خرداد
۲۴۰۱ محیط زیست ۴۴۷۶ محیط زیست *امایش محیط زیست نوبت دوم ۲ ۲۲ خرداد
۲۴۰۶ علوم ومهندسی باغبانی ۴۵۳۷ علوم ومهندسی باغبانی *اصلاح وبیوتکنولوژی گیاهان باغبانی روزانه ۲ ۲۷ خرداد
۲۴۰۶ علوم ومهندسی باغبانی ۴۵۵۲ علوم ومهندسی باغبانی *اصلاح وبیوتکنولوژی گیاهان باغبانی نوبت دوم ۱ ۲۷ خرداد
۲۴۰۶ علوم ومهندسی باغبانی ۴۵۲۶ علوم ومهندسی باغبانی *فیزیولوژی تولیدوپس ازبرداشت گیاهان باغبانی روزانه ۴ ۲۷ خرداد
۲۴۰۶ علوم ومهندسی باغبانی ۴۵۴۵ علوم ومهندسی باغبانی *فیزیولوژی تولیدوپس ازبرداشت گیاهان باغبانی نوبت دوم ۳ ۲۷ خرداد
۲۴۱۲ علوم ومهندسی صنایع غذایی ۴۵۸۱ علوم ومهندسی صنایع غذایی *زیست فناوری موادغذایی روزانه ۲ ۲۰ خرداد
۲۴۱۲ علوم ومهندسی صنایع غذایی ۴۵۹۹ علوم ومهندسی صنایع غذایی *زیست فناوری موادغذایی نوبت دوم ۱ ۲۰ خرداد
۲۴۱۲ علوم ومهندسی صنایع غذایی ۴۵۶۶ علوم ومهندسی صنایع غذایی *شیمی موادغذایی روزانه ۲ ۲۰ خرداد
۲۴۱۲ علوم ومهندسی صنایع غذایی ۴۵۹۰ علوم ومهندسی صنایع غذایی *شیمی موادغذایی نوبت دوم ۱ ۲۰ خرداد
۲۴۱۲ علوم ومهندسی صنایع غذایی ۴۵۶۱ علوم ومهندسی صنایع غذایی *صنایع غذایی روزانه ۳ ۲۰ خرداد
۲۴۱۲ علوم ومهندسی صنایع غذایی ۴۵۸۶ علوم ومهندسی صنایع غذایی *صنایع غذایی نوبت دوم ۲ ۲۰ خرداد
۲۴۱۲ علوم ومهندسی صنایع غذایی ۴۵۷۴ علوم ومهندسی صنایع غذایی *فناوری موادغذایی روزانه ۲ ۲۰ خرداد
۲۴۱۲ علوم ومهندسی صنایع غذایی ۴۵۹۴ علوم ومهندسی صنایع غذایی *فناوری موادغذایی نوبت دوم ۱ ۲۰ خرداد
۲۴۱۸ فراورده های چندسازه چوب ۴۶۳۵ فراورده های چندسازه چوب *- روزانه ۳ ۶ خرداد
۲۴۱۸ فراورده های چندسازه چوب ۴۶۳۷ فراورده های چندسازه چوب نوبت دوم ۲ ۶ خرداد
۲۴۱۹ صنایع خمیروکاغذ ۴۶۴۰ صنایع خمیروکاغذ*- روزانه ۳ ۶ خرداد
۲۴۱۹ صنایع خمیروکاغذ ۴۶۴۲ صنایع خمیروکاغذ*- نوبت دوم ۱ ۶ خرداد
۲۴۲۰ مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک ۴۶۵۵ مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک *- روزانه ۳ ۳۱ خرداد
۲۴۲۰ مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک ۴۶۶۵ مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک *- نوبت دوم ۳ ۳۱ خرداد
۲۴۲۱ مدیریت منابع خاک ۴۶۷۷ مدیریت منابع خاک *- روزانه ۳ ۳۱ خرداد
۲۴۲۱ مدیریت منابع خاک ۴۶۸۴ مدیریت منابع خاک *- نوبت دوم ۲ ۳۱ خرداد
۲۴۲۴ علوم دامی ۴۷۰۵ تغذیه دام *- روزانه ۳ ۷ تیر
۲۴۲۴ علوم دامی ۴۷۳۳ تغذیه دام *- نوبت دوم ۳ ۷ تیر
۲۴۲۴ علوم دامی ۴۶۹۰ فیزیولوژی دام *- روزانه ۳ ۷ تیر
۲۴۲۴ علوم دامی ۴۷۲۷ فیزیولوژی دام *- نوبت دوم ۲ ۷ تیر
۲۴۲۷ علوم ومهندسی اب -ابیاری وزهکشی ۴۷۶۱ علوم ومهندسی اب *ابیاری وزهکشی روزانه ۳ ۲۴ خرداد
۲۴۲۷ علوم ومهندسی اب -ابیاری وزهکشی ۴۷۷۲ علوم ومهندسی اب *ابیاری وزهکشی نوبت دوم ۳ ۲۴ خرداد
۲۴۲۸ علوم ومهندسی اب -سازه های ابی ۴۷۸۴ علوم ومهندسی اب *سازه های ابی روزانه ۳ ۲۴ خرداد
۲۴۲۸ علوم ومهندسی اب -سازه های ابی ۴۷۹۲ علوم ومهندسی اب *سازه های ابی نوبت دوم ۲ ۲۴ خرداد
۲۴۳۱ ژنتیک وبه نژادی گیاهی ۴۸۳۰ ژنتیک وبه نژادی گیاهی *- روزانه ۳ ۳۱ خرداد
۲۴۳۱ ژنتیک وبه نژادی گیاهی ۴۸۳۹ ژنتیک وبه نژادی گیاهی *- نوبت دوم ۲ ۳۱ خرداد
۲۴۳۲ زراعت ۴۸۶۳ زراعت *- روزانه ۷ ۱۳ تیر
۲۴۳۲ زراعت ۴۸۸۵ زراعت *- نوبت دوم ۳ ۱۳ تیر
۲۴۴۰ بیماری شناسی گیاهی ۴۹۸۷ بیماری شناسی گیاهی *- روزانه ۲ ۲۷ خرداد
۲۴۴۰ بیماری شناسی گیاهی ۴۹۹۸ بیماری شناسی گیاهی *- نوبت دوم ۱ ۲۷ خرداد
۲۴۴۱ علوم جنگل -جنگلداری ومسائل اقتصادی ۵۰۰۸ علوم جنگل *جنگل داری روزانه ۲ ۲۱ خرداد
۲۴۴۱ علوم جنگل -جنگلداری ومسائل اقتصادی ۵۰۱۶ علوم جنگل *جنگل داری نوبت دوم ۱ ۲۱ خرداد
۲۴۴۳ علوم جنگل -جنگل شناسی ۵۰۲۸ علوم جنگل *جنگل شناسی واکولوژی جنگل روزانه ۳ ۲۱ خرداد
۲۴۴۳ علوم جنگل -جنگل شناسی ۵۰۳۳ علوم جنگل *جنگل شناسی واکولوژی جنگل نوبت دوم ۲ ۲۱ خرداد
۲۴۴۴ تکثیروپرورش ابزیان ۵۰۳۹ تکثیروپرورش ابزیان *- روزانه ۷ ۲۴ خرداد
۲۴۴۴ تکثیروپرورش ابزیان ۵۰۴۸ تکثیروپرورش ابزیان *- نوبت دوم ۳ ۲۴ خرداد
۲۴۴۵ شیلات -عمل آوری ۵۰۵۶ شیلات *عمل اوری فراورده های شیلاتی روزانه ۵ ۲۴ خرداد
۲۴۴۵ شیلات –عمل آوری ۵۰۵۹ شیلات *عمل اوری فراورده های شیلاتی نوبت دوم ۳ ۲۴ خرداد
۲۴۴۷ شیلات -تولیدوبهره برداری ۵۰۶۱ شیلات *تولیدوبهره برداری روزانه ۷ ۲۴ خرداد
۲۴۴۷ شیلات -تولیدوبهره برداری ۵۰۶۴ شیلات *تولیدوبهره برداری نوبت دوم ۳ ۲۴ خرداد
۲۴۴۸ علوم ومهندسی مرتع ۵۰۷۲ علوم ومهندسی مرتع *- روزانه ۵ ۲۳ خرداد
۲۴۴۸ علوم ومهندسی مرتع ۵۰۷۵ علوم ومهندسی مرتع *- نوبت دوم ۳ ۲۳ خرداد
۲۴۴۹ مدیریت وکنترل بیابان ۵۰۷۹ مدیریت وکنترل بیابان *- روزانه ۴ ۲۳ خرداد
۲۴۴۹ مدیریت وکنترل بیابان ۵۰۸۵ مدیریت وکنترل بیابان *- نوبت دوم ۱ ۲۳ خرداد
۲۴۵۰ علوم ومهندسی ابخیزداری ۵۰۹۳ علوم ومهندسی ابخیزداری *اب روزانه ۳ ۲۳ خرداد
۲۴۵۰ علوم ومهندسی ابخیزداری ۵۱۰۵ علوم ومهندسی ابخیزداری *اب نوبت دوم ۳ ۲۳      خرداد

این دانشگاه برنامه ثبت نام آنلاین ندارد از این رو لازم است داوطلبان با همراه داشتن مدارک در زمان های تعیین شده در جدول فوق جهت مصاحبه به دانشکده های مربوطه مراجعه نمایند. داوطلبان تنها در تاریخهای قید شده در جدول که تماما منطبق با تاریخهای تعیین شده توسط سازمان سنجش می باشند مراجعه نمایند. ساعت حضور داوطلبان در دانشکده  از ۸ صبح می باشد مگر آنکه دانشکده ساعت دیگری را با داوطلبان هماهنگ کرده باشد.

۳- مدارک مورد نیاز:
- تکمیل و تهیه پرینت از فرم شماره ۱  و  فرم شماره ۲
- اصل شناسنامه و کارت ملی و تصویری از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی
- تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶
- اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و تاییدیه ریزنمرات هر دو مقطع

تبصره ۱- آن دسته از داوطلبان که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته می بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

تبصره ۲- آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ ۹۶/۶/۳۱ در مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای فارغ التحصیل خواهند شد، می بایست اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه محل تحصیل مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ ۹۵/۱۱/۳۰را همراه داشته و ارائه نمایند.

- تمامی مدارک پژوهشی و آموزشی نام برده شده در فرم شماره ۱
- اصل فیش بانکی به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰  ریال ( شصت هزار تومان) بابت هزینه شرکت در یک مصاحبه واریز شده به حساب  شماره ۳۱۵۰۰۶۲۳۸۰  بانک تجارت شعبه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بنام درآمد های متفرقه دانشگاه (افرادی که متقاضی شرکت در مصاحبه گرایش دیگر هستند بایستی به تعداد جلسات مصاحبه فیش واریزی ارائه دهند)
- اصل حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
- ارائه اصل و تحویل کپی مدارک مربوط به دارندگان سهمیه ایثارگر و رزمنده

۴- شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان:
- احراز تمامی شرایط اعلامی در دفترچه شماره (۱) و (۲) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶ الزامی است.
- شرکت در تمامی مراحل ارزیابی تخصصی اعلام شده در این اطلاعیه (اعم از آزمون کتبی، مصاحبه و ….) برای تمامی متقاضیان برای پذیرش نهایی الزامی می باشد. 

۵- شرایط اختصاصی دانشگاه:
- این دانشگاه آزمون کتبی برگزار نمی کند با اینحال در برخی از رشته یا گرایشهای این دانشگاه ممکن است بخشی از امتیاز مصاحبه به نتیجه  یک امتحان کوتاه در روز مصاحبه اختصاص یابد که جزیی از مصاحبه می باشد و از آن به عنوان غربال ورود به مصاحبه استفاده نمی شود.
- برای رتبه های برتر از نظر امتیاز کل چنانچه این دانشگاه را برای ادامه تحصیل انتخاب نمایند امتیازات ویژه در نظر گرفته شده است.

  ۶-  محل برگزاری مصاحبه یا آزمون تخصصی:

گرگان- میدان بسیج – پردیس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان- دانشکده های مربوطه.

تلفنهای تماس دانشکده ها:

-شیلات و محیط زیست، مرتع و آبخیزداری: ۳۲۴۲۷۰۴۰ ۰۱۷

– علوم جنگل، مهندسی چوب و کاغذ: ۳۲۴۲۷۰۵۰ ۰۱۷

-علوم دامی: ۳۲۴۴۰۰۹۳ ۰۱۷

– تولید گیاهی: ۳۲۴۳۷۶۱۸ ۰۱۷

-مهندسی آب و خاک، صنایع غذایی: ۳۲۴۲۵۶۵۵ ۰۱۷

خواهشمند است چنانچه سوالی دارید صرفا با شماره های فوق تماس بگیرید

۷- نحوه درخواست پذیرش از دانشگاه:

همانگونه که اشاره شد، این دانشگاه برنامه آنلاین ثبت نام ندارد از این رو لازم است داوطلبان با همراه داشتن مدارک در زمان های تعیین شده در جدول فوق جهت مصاحبه به دانشکده های مربوطه مراجعه نمایند. چنانچه در رشته یا گرایشی برنامه محدود تری برای مصاحبه وجود داشته باشد با داوطلبان از طریق شماره تماس داوطلب (اعلام شده به سازمان سنجش) هماهنگ خواهد شد.

هرگونه تغییرات یا اصلاحات احتمالی در نحوه برگزاری یا اعلام نتایج متعاقبا از طریق سایت معاونت آموزشی دانشگاه اعلام خواهد شد.  به داوطلبا ن توصیه می شود برای اطلاع از آخرین تغییرات، سایت دانشگاه را  مرتبا چک نمایند.

 تذکر مهم: اسامی کلیه داوطلبانی که مرحله بررسی سوابق علمی و ارزیابی تخصصی را با موفقیت به اتمام برسانند و در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه قرار گیرند در موعد مقرر در سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

داوطلبان توجه داشته باشند که پذیرش آنها بصورت مشروط بوده و پذیرش نهایی و قطعی منوط به تأیید صلاحیت عمومی آنها از سوی دبیرخانه گزینش دانشجو خواهد بود.


مسئولیت نظرات و دیدگاه های بازدیدکنندگان بر عهده خود ایشان است و لينک های موجود به سایر سايت ها و وبلاگ ها لزوما به معناي تاييد محتواي آنها نمي باشد.
2002-2016 © کلیه حقوق متعلق به سایت اطلاعات علمی دانشجویان ایران به نشانی اینترنتی http://www.daneshjoo.info/ می باشد.  kavoshHamayesh