مرکز همایش های کاوش

 

معتبرترین همایش های کشور را از ما بخواهید

www.icnf.ir

 

آمار بازدید

افراد آنلاین: 1

بازدید امروز : 0

بازديد دیروز : 5

کل بازدید : 571789

اعطای جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان به دانشجویان نمونه کشوری

تاریخ ثبت: 3 سال پیش

بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان برتر کشور که مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند، جوایز تحصیلی اعطا می‌کند.

به گزارش مهر، سورنا ستاری رئیس بنیاد ملی نخبگان در پاسخ به نامه دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم تحقیقات و فناوری درباره حمایت بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان نمونه کشوری اعلام کرد: دانشجویان نمونه کشوری در سال برگزیده شدن و براساس معرفی آن وزارتخانه، مشمول جایزه تحصیلی بنیاد می شوند.

این جایزه‌ها با هدف توانمند ساختن دانشجویان و هدایت آنان در مسیر فعالیت های «آموزشی»، «پژوهشی» و «فناورانه» دانشجویان به آنان اعطا می شود.

علاوه بر این دانشجویان نمونه کشوری پس از دانش آموختگی می توانند از امتیاز متناسب برای استفاده از تسهیلات دانش آموختگان برتر شامل، تسهیلات نظام وظیفه تخصصی، تسهیلات جذب در نهادهای فناورانه، تسهیلات جذب در دستگاه های اجرایی، تسهیلات پسا دکتریT تسهیلات جذب در دانشگاه ها بهره مند شوند که امتیاز آن در جدول هریک از تسهیلات لحاظ شده است.

جایزه‌های دانشجویان دوه کارشناسی ارشد 

نوع جایزه

ردیف

تسهیلات

سقف اعتبار

توضیحات

آموزش

۱ـ۱

اعتبار آموزش‌یاری

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

۱ـ۲

اعتبار توان‌مندی آموزشی

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

پژوهش

۲ـ۱

اعتبار پژوهش‌یاری

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

۲ـ۲

اعتبار ارتباطات علمی

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

۲ـ۳

اعتبار اجرای پایان‌نامه

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (گروه‌های فنی و علوم پایه)

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سایرگروه‌ها)

در سال تحصیلی مشمولیت

۲ـ۴

اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دوبار (در سال مشمولیت)

۲ـ۵

مجوّز و اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

یک‌بار (در سال مشمولیت)

۲ـ۶

اعتبار هستة پژوهشی

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

۲-۷

اعتبار استفاده از شبکة آزمایشگاهی

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

فنّاوری

۳ـ۱

اعتبار فن‌یاری

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

۳ـ۲

اعتبار توان‌مندی‌کارآفرینی

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

۳ـ۳

اعتبار هستة فنّاوری وکارآفرینی

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال مشمولیت

فرهنگ

۴ـ۱

راتبة دانشجویی

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (مجرد)

۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال (متأهل)

به طور ماهانه، به ازای ۱۰ ساعت کار ماهانه (به مدت نُه ماه)

۴-۲

بیمة اشتغال

بر اساس حقوق پایة سازمان تأمین اجتماعی

در مدت برخورداری از اعتبار آموزش‌یاری/ پژوهش‌یاری/ فن‌یاری

۴-۳

بیمة تکمیلی

مطابق مقررات بنیاد

فرد باید دارای بیمة پایه باشد.

۴-۴

هدیة ازدواج

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال مشمولیت

۴-۵

ودیعة اجارة مسکن

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (تهران)

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سایر شهرها)

بهره‌مندی در سال مشمولیت و تصفیه‌حساب در زمان دانش‌آموختگی

۴-۶

برنامه‌ها و سفرهای زیارتی و گردش‌گری

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال (داخلی)

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (خارجی)

در سال مشمولیت

 جایزه‌های دانشجویان دوره دکتری تخصصی

نوع جایزه

ردیف

تسهیلات

سقف اعتبار

توضیحات

آموزش

۱ـ۱

اعتبار آموزش‌یاری

۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

۱ـ۲

اعتبار توان‌مندی آموزشی

۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

پژوهش

۲ـ۱

اعتبار پژوهش‌یاری

۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

۲ـ۲

اعتبار ارتباطات علمی

۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

۲ـ۳

اعتبار اجرای رسالة دکتری

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (گروه‌های فنی و علوم پایه)

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سایرگروه‌ها)

در سال تحصیلی مشمولیت

۲ـ۴

اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دوبار (در سال مشمولیت)

۲ـ۵

مجوّز و اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

یک‌بار (در سال مشمولیت)

۲ـ۶

اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (مجرد)

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال (متأهل)

به طور ماهانه (در سال مشمولیت)

۲ـ۷

مجوّز و اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی

معادل ریالی ۱۰۰۰ دلار (مجرد)

معادل ریالی ۱۴۰۰ دلار (متأهل)

به طور ماهانه (در سال مشمولیت)

۲ـ۸

اعتبار هستة پژوهشی

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

۲-۹

اعتبار استفاده از شبکة آزمایشگاهی

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

فنّاوری

۳ـ۱

اعتبار فن‌یاری

۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

۳ـ۲

اعتبار توان‌مندی‌کارآفرینی

۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

۳ـ۳

اعتبار هستة فنّاوری وکارآفرینی

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

فرهنگ

۴ـ۱

راتبة دانشجویی

۸۰۰٫۰۰۰  ریال (مجرد)

۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال (متأهل)

به طور ماهانه، در ازای ۶ ساعت کار ماهانه (به مدت نُه ماه)

۴ـ۲

بیمة اشتغال

بر اساس حقوق پایة سازمان تأمین اجتماعی

در مدت برخورداری از اعتبار آموزش‌یاری/ پژوهش‌یاری/ فن‌یاری/ فرصت مطالعاتی

۴ـ۳

بیمة تکمیلی

مطابق مقررات بنیاد

فرد باید دارای بیمة پایه باشد.

۴ـ۴

هدیة ازدواج

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در سال مشمولیت

۴ـ۵

ودیعة اجارة مسکن

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (تهران)

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سایر شهرها)

بهره‌مندی در سال مشمولیت و تصفیه حساب در زمان دانش‌آموختگی

۴-۶

برنامه‌ها و سفرهای زیارتی وگردش‌گری

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال (داخلی)

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (خارجی)

در سال مشمول

گفتی است، یکی از انتقادهایی که دانشجویان نمونه کشوری در دوره های پیشین مطرح می کردند عدم حمایت بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان نمونه کشوری بود. برهمین اساس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، شیوه نامه دانشجویان نمونه کشوری را بازنگری و اصلاح کرد و بیشتر شاخص های انتخاب دانشجویان نمونه را به شاخص های بنیاد ملی نخبگان برای حمایت از دانشجویان برتر نزدیک کرد. با توجه به تغییرات ایجاد شده، بنیاد ملی نخبگان نیز به درخواست وزارت علوم پاسخ مثبت داد.


مسئولیت نظرات و دیدگاه های بازدیدکنندگان بر عهده خود ایشان است و لينک های موجود به سایر سايت ها و وبلاگ ها لزوما به معناي تاييد محتواي آنها نمي باشد.
2002-2016 © کلیه حقوق متعلق به سایت اطلاعات علمی دانشجویان ایران به نشانی اینترنتی http://www.daneshjoo.info/ می باشد.  kavoshHamayesh